The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Achiis barumsi jijjiirama tirannaa Macaafa Qulqulluu wajjin kan walsimu ta’uusaafi dhiisuusaa ilaalla. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. Kun akka ta’uuf Waaqni nu haa gargaaru, nutis ciminaa fi gamtaan waliin haa jabeeffannu. Salphinni dhukkuba. Ganna hedduun dura dubartiin lammii Afriikaa Kibbaa Saandiraa Sheel, Mana Kitaabaa Koorii jedhamu keessa kaataaloogii/baafata wabii irratti jecha 'Ijoollee Oromoo' jedhu ilaalte. Fayedaa sirra argata yoo ta’e Goofta koo siin jedha. Inni araara isaa guddaadhaan, karaa du'aa-ka'iisa Yesuus Kiristoosiitiin lammata nu dhalfatee, abdii jiraataatti nu galcheera. Miila lama qabaataniif muka lama hin koran. Our new desktop experience was built to be your music destination. Kanaaf dhimmichi "…dhimma abbaati…" jennee ittidhiisuu dadhabne. Facebook da a la gente el poder de. Accessibility Help. MAMMAAKSA AFAAN OROMOO FI GITA AFAAN FARANJII. 5 Isini warra karaa amantiitiina hanga fayyinna bara dhumaatti muldhachuuf. To browse Academia. Get Textbooks on Google Play. Akka uf ajjeesuu hin barbaanne waan beekuuf kolfaa, Funyaan koo fungaa sana butaa, ija qisaa, quba ciniinaa jalaa dhokadhe duraa. Mammaaksi kunis, 'Ormi nawaraane; ani ofittan jabeesse' jette booyyeen jedhu. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. Kun osoo kanaan jiruu, kaayyoon isaa marti hafee, abdii haadha isaas. Únete a Facebook para conectar con Urgessa Belamo y otras personas que tal vez conozcas. seenaa gabaabduu badhaasoo (yaassiin) ijee October 20, 2018 1 Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, …. Abbaa Shumbee & Haadha Shumbee "Ani Gaabbee " **New Oromo Comedy Music video** (2015) - Duration: 5:29. Mammaaksa tokkotu jira. Innis akkas, Namicha naannoo baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu ganda keessa jiraatu keessa darbee gara mana ofiitti yeroo galaa jiru, manneen aaraa jiran argaa ture. Inni araara isaa guddaadhaan, karaa du'aa-ka'iisa Yesuus Kiristoosiitiin lammata nu dhalfatee, abdii jiraataatti nu galcheera. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. Baay'inni Ummata Oromoo 400,000 - 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu Posted by Gishe Abdi Wako on June 12, 2013 Posted in: Uncategorized. Qottoon maal nu godhe, kan nu miidhe muka keenya isa jallate jedhe mukni jigan jedhan. Bakka dhiiganii hin fiigan. Maaliif ergaa qabduu? Eyyen , Obboo Malas Ayyan laalatuudha. Tritt Facebook bei, um dich mit Obsaa Musxafaa und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Gamna aqlii qabuuf ammoo mammaaksa hiniikani. seenaa gabaabduu badhaasoo (yaassiin) ijee October 20, 2018 1 Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, …. Baay'inni Ummata Oromoo 400,000 - 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu Posted by Gishe Abdi Wako on June 12, 2013 Posted in: Uncategorized. Join Facebook to connect with Ganamoo Abdii and others you may know. Baala kanatu yeroo waaqni kaa'e keessatti ija ykn firii baasee makaramee soorata namaafi horiif ta'a. minnesota USa. Afaan Oromo qube “Laatini” digdamii-ja fi qube “cimdii” shan itti fayyadama. Waan dhama qabu dubbachuufis yeroo barbaade aaki jedhan waa tufan, mammaakan waa himan jechuun iddoon hawaasichi mammaaksaaf. 23- Abdii Alii Abbaas 24-25. Ennaa mana isaa gahu haati manaa isaa waa aarsaa hin jirtu. Oromo Community in Switzerland - Mammaaksa - This website is to fortify the communication of Oromos and thereby share different ideas regarding their identity, culture and history of Oromo people. Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. Galasa Dilbo ist bei Facebook. 30 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-1 2004 5,000 30 31 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-2 2004 5,000 40 32 Mirriga Oromoo Harargee 2004 5,000 20 33 Seena Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaa 1996, 1998, 2000 8,000 35 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35 Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman Lak. Oromonis, kan mataa nagaa qabu akka bubbee saffisa’ jedha. “Kan dandeessu dhaani jennaan, gowwaan galee niitii dhaane” fi “Foon lafa jiruuf allaattiin samiirratti wal nyaatti” Kan dhaanamuu qabu silaa diina cimaa dha malee laafaa ofiitii miti; diina hamaa nu nyaachaa jiru dhiifnee, walirratti duuluun hiika hin qabu. Yoo akkas hin taane “Ofii jettu mi’aawi yaa soogiddaa dhagaa sehanii si gatuu” mammaaksa jedhu [Walaloo Abdii Baalee. Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan. 5 Isini warra karaa amantiitiina hanga fayyinna bara dhumaatti muldhachuuf. ELIYAS SHELLELE on Mammaaksa Oromoo (15. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. * Never look a gift horse in the mouth. uun Guyyaa haraa irraa egallee miseensummaa DH. Baratan Shibbiruu Damisse Baatii bara 1982 godina Wallagga dhihaa aanaa Hoomaa, ganda Siibaa Yesuusitti dhalate. 30 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-1 2004 5,000 30 31 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-2 2004 5,000 40 32 Mirriga Oromoo Harargee 2004 5,000 20 33 Seena Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaa 1996, 1998, 2000 8,000 35 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35 Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman Lak. Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. com, abdiiboruu. Mammaaksa Oromoo & the Making of African Philosophy: Converting Knowledge to Wisdom in Traditional African Oromo Society Mammaaks tokko dubbii fida tokko dubbii fixa. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba’u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Saturday, July 30, 2016 Mammaaksa 7. Baay'inni Ummata Oromoo 400,000 - 2,000,000 Hin Caalu Jedha Amaartichi Geetaachoo Raddaa Malkaa jedhamtu Posted by Gishe Abdi Wako on June 12, 2013 Posted in: Uncategorized. Farda du’een gulufuun khar tokkoon nama hin ga’u. Waraansa kallattii hundaanii kana dandeessee kan waa hunda utuu hinfilatiin saamtu booyyeen waraabessa faana kaayyoo saamicha bineensotaa qixuma qabu. Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti. Mammaaksa Daily. seenaa gabaabduu badhaasoo (yaassiin) ijee October 20, 2018 1 Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, …. Mammaaksa oroomo. Kanarraa kan hubannu fooklooriin dameewwan akka meeshaalee aadaa, duudhaawwan hawaasaa, aartii sochii qaamaafi afoola jedhamuun dameewwana fur qabaachuu isaa argina. Qottoon maal nu godhe, kan nu miidhe muka keenya isa jallate jedhe mukni jigan jedhan. Appi kanaan Afaan offii sirritti barreessuufi yaalii godha, shaakalaa, fagoo mittii. Facebook gibt Menschen. Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System). Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. Kaanittuu abbaa argadhu jette haati intalaan. Baala kanatu yeroo waaqni kaa’e keessatti ija ykn firii baasee makaramee soorata namaafi horiif ta’a. Mammaaksa Afaan Oromoo. Sena Yad está en Facebook. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Created by Abdii Boruu's group in Finfinnee, Oromiyaa. Facebook da a la gente el poder. Guyyaa har’aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul’isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Mammaaksa tokkotu jira. Get Textbooks on Google Play. Book Series. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Tritt Facebook bei, um dich mit Galasa Dilbo und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Ashamaa akkam jirtuu Fayyadamtoota app Oromoo Video music akkuma kanaan dura kilippotaa Afaan Oromoo harawa isin biraan ga'a turre amma immo dabalataan asuma app kana keessatti :oduu ,diramota garaagara kannen :OMN,OBN fi OBS fi video channelota garaagaraa irra app kana keessatti isiniif dhiyeessineerra ittin boharaa. Kanaaf dhimmichi "…dhimma abbaati…" jennee ittidhiisuu dadhabne. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Akkuma jedhanis fuudhas Rabbi isaaniin gahee abbaa ilmaa fi intala hedduu Rabbi isaan taasiseera. Join Facebook to connect with Nimoonaa Obsaa and others you may know. Oromia: Knoweldge and Society: Mammaaksa Oromoo March 4, 2017 Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos , 25 killer Websites that make you cleverer , Afaan Oromoo , African Literature , Black History , Chiekh Anta Diop , Culture , Cushtic , Indigenous People , Kemetic Ancient African Culture , Khemetic Africa's culture , Oromia. GABROOMSA DULLACHA; [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa] ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Ethiopia ranks 173 out of 187 countries in the Human Development Index 2013. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. edu is a platform for academics to share research papers. Abdin osoo OMN keessa itti fufee hojjetee fedhii kooti. Mammaaksa Daily. Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014 September 11, 2014 Posted by OromianEconomist in Aadde Faaxumaa Galmoo, Black History, Inspirational Oromo Women, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Wisdom, Oromummaa, The Goddess of Fecundity. Kun osoo kanaan jiruu, kaayyoon isaa marti hafee, abdii haadha isaas. ‘Across the world, African languages are slowly taking the center stage and are being recognized for their importance. 2013) Sun on The United States Calls for Me… IFTIYOOM GIDDUMAA on የእንቁዎቻችን ጥሪ፡ “Lammii Koof Nan… SUN on Dispatches: Ethiopia’s Opposit… gemechu fufa on Oduu Afaan Oromoo 1730 –… SUN on አቶ በቀለ ገርባ በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈ…. Dhugaaf yoo ta’e, gamtaan Oromoo sadarkaa gateettii namtokkeetiin utubamu bira darbeera. :) Because you seem to be one of the busiest editors here, I just wanted to let you know personally that VisualEditor is coming to this project on December 2, 2013. Applikeeshiniin kuni waluumagalatti, dandeettiiwwan afaanii afran guddisuuf ga’ee guddaa taphata jenee abdii qabna. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. SEENAA ABUUBAKAR MUUSSAA FI GUMAATA GUDDINA AFAANII FIAADAA OROMOO TIIF LAATE Abbaa Urjii tiin: Dandeeytii kennaa uumaa fii beekkomsa barataniin gargaaramuun saba isaanii tiif waan hojjataniin, ykn-is laalaa fii rakkina saba isaanii hiikuuf tattaafata godhanii fii wareegama baasaniin, seenaa saba isaanii keessatti boqannaa miidhagaa namoonni qaban, qooda gumaachaniin wal caalanillee, yaroo fii. Mammaaksa Oromoo lamaan tokkoon barruu kiyya xumura. Mammaaksi kunis qabeenyi abdii akka namaa kennu nama hubachiisa. (English) The Oromo people (Oromo: Oromoo; English: Oromo) are a Cushitic ethnic group inhabiting Ethiopia. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Dhibbota ajjeesanii miliyoonaa ol qee’eef qabeenya isaanii irraa buqqisani. Mammaaksa oromoo. Abdin osoo OMN keessa itti fufee hojjetee fedhii kooti. Asoosamni Suura Abdii dhugeeffanna hawaasaa bifa afwalaloon fayyadamuurratti asoosamoota kaanirraa adda bahuun garagarummaa isaanii agrsiisa. Mammaaksa nama abshaalaa ti. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Gatii jaallan kumaatamaan ittiwareegamaa jiran galmaan gahuuf asxaa warra kufee ol kaasuun, hiriira ittaanutti siquutu furmaata. minnesota USa. Kun osoo kanaan jiruu, kaayyoon isaa marti hafee, abdii haadha isaas. Sirbaaf bayanii morma hin dhofatan jettee intalti waa hin saalfannee. Baratan Shibbiruu Damisse Baatii bara 1982 godina Wallagga dhihaa aanaa Hoomaa, ganda Siibaa Yesuusitti dhalate. Namoota Olitti maqaan isaanii ibsame kun maatiin abbaa tokkootii fi abbaa manaa fi haati manaa waliin kan qabaman yammuu tahu manneen isaanii saka’atta’uun ulee fi qawween sodaachisanii kan qaban ta’uun beekameera. Applikeeshiniin kuni waluumagalatti, dandeettiiwwan afaanii afran guddisuuf ga’ee guddaa taphata jenee abdii qabna. Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014 September 11, 2014 Posted by OromianEconomist in Aadde Faaxumaa Galmoo, Black History, Inspirational Oromo Women, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Wisdom, Oromummaa, The Goddess of Fecundity. Oromnet Software and Application Development PLC have made an app to make it accessible for Android mobile users. O) turree, sababootaa armaan gadii irraa ka. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. Mammaaksa kanarraa maal hubanna seetan, osoo silaa garbittittiin majii sana dhoksuu baattee kan boqotu ishee mataashee waan ta’eef kan fayyadamus nama biraa hin turre waan ta’eef dhadhabi jedhee waan uumamte ishee fakkeesse. Kanaafuu, biyya lafaa yeroo gabaabduuf keessa jiraannu kana keessatti waa tokko buufnee darbuuf abdii kutannaa tokko malee carraaqqachuun farjiidha!. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Kanaaf dhimmichi "…dhimma abbaati…" jennee ittidhiisuu dadhabne. Galasa Dilbo ist bei Facebook. Dhugaaf yoo ta’e, gamtaan Oromoo sadarkaa gateettii namtokkeetiin utubamu bira darbeera. Oromo Community in Switzerland - Mammaaksa - This website is to fortify the communication of Oromos and thereby share different ideas regarding their identity, culture and history of Oromo people. 5% of Ethiopia's population. Kanaafuu, biyya lafaa yeroo gabaabduuf keessa jiraannu kana keessatti waa tokko buufnee darbuuf abdii kutannaa tokko malee carraaqqachuun farjiidha!. Otoon abdii hin kutiin Yunivarsiitii Jimmaa akka spoonsara na godhu gaafadhe kana milkeessuufis Adaamaatii gara Jimmaatti si’a digdamaa ol deddeebi’ee dhuma irratti qarshii kuma digdama(20,000) bakka lamatti qoodamee kan kaffalamu naaf heyyamame kuma kudhan dura kumni kudhan immoo erga fiilmiin waraabamee kan kaffalamu waan ta’eef. Mammaaksi kunis, ‘Ormi nawaraane; ani ofittan jabeesse’ jette booyyeen jedhu. The purpose of this Page is to collect Oromo Proverbs and others to store for new generation. Mammaaksa Daily. Abdi Geneti è su Facebook. This App is free to download. Otoon abdii hin kutiin Yunivarsiitii Jimmaa akka spoonsara na godhu gaafadhe kana milkeessuufis Adaamaatii gara Jimmaatti si'a digdamaa ol deddeebi'ee dhuma irratti qarshii kuma digdama(20,000) bakka lamatti qoodamee kan kaffalamu naaf heyyamame kuma kudhan dura kumni kudhan immoo erga fiilmiin waraabamee kan kaffalamu waan ta'eef. Gatii jaallan kumaatamaan ittiwareegamaa jiran galmaan gahuuf asxaa warra kufee ol kaasuun, hiriira ittaanutti siquutu furmaata. Mammaaksa Afaan Oromoo. Facebook gibt Menschen die. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. Tritt Facebook bei, um dich mit Leta Kenei Aga und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Dhibbota ajjeesanii miliyoonaa ol qee’eef qabeenya isaanii irraa buqqisani. Accessibility Help. com, abdiiboruu. Afoola Oromoo keessaa sirbi godinaalee addaddaatti haala garagaraatiin kan ibsamuufi moggaasa addaddaa kan qabuudha. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. Akka uf ajjeesuu hin barbaanne waan beekuuf kolfaa, Funyaan koo fungaa sana butaa, ija qisaa, quba ciniinaa jalaa dhokadhe duraa. Bara 2004 qormaata guutu biyyoolessaa fudhatee qaphxii gaarii fiduudhaan bara 2005 yunivarsiitii Maqaleetti barataa mummee Seenaa ta’udhaan barnoota sadarkaa ol aanaa hanga sadaasa 4, 2006tti faana bu’aa ture. Mammaaksi kunis, ‘Ormi nawaraane; ani ofittan jabeesse’ jette booyyeen jedhu. Haaluma kanaan jabaatee akka itti fufuu fi irreechi kan Oromoo qofa osoo hin taane, ummati Afrikaa marti kan ittiin boonuu fi waliin kabaju ta’uuf akka jiraatu abdii qabna. Tritt Facebook bei, um dich mit Galasa Dilbo und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Guyyaa har’aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul’isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. Kana malees, ogummaa bobbocaa, shubbisa, taphoota, mammaaksa, hiibboo, sirba, milkii laallannaa, kabaja ayyaanota amantii of keessatti qabata. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Únete a Facebook para conectar con Sena Yad y otras personas que tal vez conozcas. Kuusaa Mammaaksa Oromoo,Ciigoo,Gelloofi Walaloo. Innis akkas, Namicha naannoo baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu ganda keessa jiraatu keessa darbee gara mana ofiitti yeroo galaa jiru, manneen aaraa jiran argaa ture. Mammaaksa nama abshaalaa ti. GABROOMSA DULLACHA; [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa] ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Ethiopia ranks 173 out of 187 countries in the Human Development Index 2013. Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!. Ennaa mana isaa gahu haati manaa isaa waa aarsaa hin jirtu. Ergmatuun sirna nafxanyaa haaraya akkatti ummatarraa alaabaa guurti. Facebook gibt Menschen. Dhugaaf yoo ta’e, gamtaan Oromoo sadarkaa gateettii namtokkeetiin utubamu bira darbeera. Kun hundi abdii kan isa hin. Itti aansuun nan nuffe, nan dadhabe osoo hin jedhiin baruumsa koo akkan galmaan gahuuf kan na waliin rakkataa turaan Abbaa koo obboo Taliila Quufaa fi Harmee too Addee Gimjaa Fakassaatiif galanni koo yoomiyyuu onnee koo keessa hin dhumuu. Created by Abdii Boruu's group in Finfinnee, Oromiyaa. Join Facebook to connect with Nimoonaa Obsaa and others you may know. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Oromonis, kan mataa nagaa qabu akka bubbee saffisa’ jedha. Oromia: Knoweldge and Society: Mammaaksa Oromoo March 4, 2017 Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos , 25 killer Websites that make you cleverer , Afaan Oromoo , African Literature , Black History , Chiekh Anta Diop , Culture , Cushtic , Indigenous People , Kemetic Ancient African Culture , Khemetic Africa's culture , Oromia. Namoota Olitti maqaan isaanii ibsame kun maatiin abbaa tokkootii fi abbaa manaa fi haati manaa waliin kan qabaman yammuu tahu manneen isaanii saka’atta’uun ulee fi qawween sodaachisanii kan qaban ta’uun beekameera. Kun akka ta’uuf Waaqni nu haa gargaaru, nutis ciminaa fi gamtaan waliin haa jabeeffannu. Guyyaa har’aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul’isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan. Kanaaf uumama namootaa, haala yeroo ammaatti keessatti argamaniifi abdii gara fuulduraatti qaban ilaalchisee wanta Macaafni Qulqulluun jedhu haa’ilaallu. Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya. Innis akkas, Namicha naannoo baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu ganda keessa jiraatu keessa darbee gara mana ofiitti yeroo galaa jiru, manneen aaraa jiran argaa ture. Dhibbota ajjeesanii miliyoonaa ol qee’eef qabeenya isaanii irraa buqqisani. This App is free to download. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Akka mammaaksa kanaatti, qabeenyi ofii yoomillee kabaja ofiiti malee nama akka hin tuffachiisne eera. Kuusaa Mammaaksa Oromoo,Ciigoo,Gelloofi Walaloo. Madda Walaabuu Press on 8/10/2015. com, abdiiboruu. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Mammaaksa Oromoo & the Making of African Philosophy: Converting Knowledge to Wisdom in Traditional African Oromo Society Mammaaks tokko dubbii fida tokko dubbii fixa. Appi kanaan Afaan offii sirritti barreessuufi yaalii godha, shaakalaa, fagoo mittii. Dandeettii ganamaa kan uumaan isa badhaase guddicha sana cinatti tooftaaleefi tarsiimoolee haaraa kalaqachuun shira bineensonni karaa kamiinuu hammasaa hingeenye kun xaxaa ooltu maddashee cufee. Tritt Facebook bei, um dich mit Leta Kenei Aga und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Madda Walaabuu Press on 8/10/2015. ijoolleen jabina qaamaa, sammuu, obsa, abdii hamilee akka. Kanaaf uumama namootaa, haala yeroo ammaatti keessatti argamaniifi abdii gara fuulduraatti qaban ilaalchisee wanta Macaafni Qulqulluun jedhu haa’ilaallu. 484 Yeroo yaaddeebiin laatamu ‘gaarii, baay’ee gaarii, ga’aa, akkasumaan itti fufi’ jechuun fayyadamuun milkaa’inaaf bu’uura. Ganna hedduun dura dubartiin lammii Afriikaa Kibbaa Saandiraa Sheel, Mana Kitaabaa Koorii jedhamu keessa kaataaloogii/baafata wabii irratti jecha 'Ijoollee Oromoo' jedhu ilaalte. Únete a Facebook para conectar con Urgessa Belamo y otras personas que tal vez conozcas. * Never look a gift horse in the mouth. Haaluma kanaan jabaatee akka itti fufuu fi irreechi kan Oromoo qofa osoo hin taane, ummati Afrikaa marti kan ittiin boonuu fi waliin kabaju ta’uuf akka jiraatu abdii qabna. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. GABROOMSA DULLACHA; [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa] ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Ethiopia ranks 173 out of 187 countries in the Human Development Index 2013. Itenesh Girma a femous Oromo singer ,with her all beautfull: sound ,and wearing style,realy adds some joy to the heart of some one listen this clip. Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan. Ta'us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta'e jaraaf milkiidha. Created by Abdii Boruu's group in Finfinnee, Oromiyaa. Facebook da a la gente el poder. Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. Kuni abdii jabaadha. Dhugaaf yoo ta’e, gamtaan Oromoo sadarkaa gateettii namtokkeetiin utubamu bira darbeera. O) turree, sababootaa armaan gadii irraa ka. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf jedhe. seenaa gabaabduu badhaasoo (yaassiin) ijee October 20, 2018 1 Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, …. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Mammaaksa warra Jaappaan’ keessaa tokko ‘Si’a Torba kuftus Sadeeffaatti ka’i’ jedha. Keessumattuu mammaaksa ofif mammaakkate qaba Booyyeen. Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014 September 11, 2014 Posted by OromianEconomist in Aadde Faaxumaa Galmoo, Black History, Inspirational Oromo Women, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Wisdom, Oromummaa, The Goddess of Fecundity. Kun hundi abdii kan isa hin. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Tritt Facebook bei, um dich mit Galasa Dilbo und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Roorroon salphina dhala. Mammaaksi kunis, 'Ormi nawaraane; ani ofittan jabeesse' jette booyyeen jedhu. Abbaa Shumbee & Haadha Shumbee "Ani Gaabbee " **New Oromo Comedy Music video** (2015) - Duration: 5:29. “Abbaan loonii dhoqqee hin xireeffatu,” jedhama. Waaqni roobaan lafa jiisee sanyiin biqilee baala ta’a. Facebook gives people the power to share and makes the. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Ennaa mana isaa gahu haati manaa isaa waa aarsaa hin jirtu. Please excuse the English. Waaqni roobaan lafa jiisee sanyiin biqilee baala ta'a. Innis akkas, Namicha naannoo baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu ganda keessa jiraatu keessa darbee gara mana ofiitti yeroo galaa jiru, manneen aaraa jiran argaa ture. Mammaaksa Oromoo lamaan tokkoon barruu kiyya xumura. Facebook gibt Menschen. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Mammaaksi kunis, ‘Ormi nawaraane; ani ofittan jabeesse’ jette booyyeen jedhu. Waraansa kallattii hundaanii kana dandeessee kan waa hunda utuu hinfilatiin saamtu booyyeen waraabessa faana kaayyoo saamicha bineensotaa qixuma qabu. Inni kan biraan ammoo dadhabina garbittii kanaa kanan hubadhu “gamna” ta’uu dadhabuu isheeti. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Facebook gives people the power to share and makes. Sirba Abdii Nureesaa,Ayaan laalatuu kan jedhu Obboo Malas Zenawwii naa afeeraa. Mammaaksa Oromoo - Oromo Proverbs. Ta’us garuu diinni hojii kana abdii kutee dhiisuurra bifa geeddaree, darbaa wal furee hojiitti waan jiruuf salphifnee ilaalla yoo ta’e jaraaf milkiidha. Mammaaksa tokkotu jira. Join Facebook to connect with Nimoonaa Obsaa and others you may know. Mammaaksa oroomo. Mammaaksa warra Jaappaan’ keessaa tokko ‘Si’a Torba kuftus Sadeeffaatti ka’i’ jedha. Kaanittuu abbaa argadhu jette haati intalaan. * It’s worthless to ride a dead horse. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Grazie a Facebook puoi mantenere. Keessumattuu mammaaksa ofif mammaakkate qaba Booyyeen. Mammaaksa Oromoo & the Making of African Philosophy: Converting Knowledge to Wisdom in Traditional African Oromo Society Mammaaks tokko dubbii fida tokko dubbii fixa. Geerarsa 8. Dhugaaf yoo ta’e, gamtaan Oromoo sadarkaa gateettii namtokkeetiin utubamu bira darbeera. Innis akkas, Namicha naannoo baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu ganda keessa jiraatu keessa darbee gara mana ofiitti yeroo galaa jiru, manneen aaraa jiran argaa ture. Mammaaksa oroomo is on Facebook. jedhe waraabeessi saroobduun hamma baaste hin himtuu hamma deemte himti guyyaa buuyyatan haalkan dhokotan hatticha naan hin jedhina rakkaataa naan jedha yaa hatichi keessa marqaa boojitootu beekaa kan balbalaan ba'e nama dhibaa kan booroon ba'e of dhiba lama nan suufan jette. Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti. 7,519 likes · 39 talking about this. Asoosamni Jala-bultii asoosamoota kanneen biroo caala gosoota afoolota adda addaa fayyadamuurratti caalmaa yoo qabaatu, asoosamni Yaadaniimmoo, mammaaksa fayyadamuurratti calmaa akka qabu hubatameera. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. com, abdiiboruu. Mamam Shata Collections by Mynmaster Productions. Abdi Geneti è su Facebook. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Abdiinis kana cimsee waan amanu natti fakkaata. Namoota Olitti maqaan isaanii ibsame kun maatiin abbaa tokkootii fi abbaa manaa fi haati manaa waliin kan qabaman yammuu tahu manneen isaanii saka’atta’uun ulee fi qawween sodaachisanii kan qaban ta’uun beekameera. Bakka dhiiganii hin fiigan. * It’s worthless to ride a dead horse. Mammaaksa Afaan Oromoo. Book Series. Kanaaf dhimmichi “…dhimma abbaati…” jennee ittidhiisuu dadhabne. Listen to official albums & more. One proverb gives rise to a point of discussion and another ends it. Read in another language Kutaa kanaa Ilalli Edit Mammaaksi afoola Oromoo keessaa tokko yoo ta'u jechoota beekkumsaa fi ogummaa qaban of keessaa qaba. Waaqni roobaan lafa jiisee sanyiin biqilee baala ta’a. * All that gitters is not gold. The purpose of this Page is to collect Oromo Proverbs and others to store for new generation. qindoomiinaan wanni gaggeeffamu ammoo, bu'aa maalii akka argamsiisaa jiru guyyuu kan argaa fi dhaga'aa jirrudha. Únete a Facebook para conectar con Urgessa Belamo y otras personas que tal vez conozcas. Salphinni dhukkuba. Gamna aqlii qabuuf ammoo mammaaksa hiniikani. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba’u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Accessibility Help. Normal 0